U bevindt zich hier:   Bedrijfsprofiel  /  Duurzaam beleid

Duurzaam ondernemen centraal binnen SV-E

 
 

Scholte & de Vries - Estoppey B.V. streeft ernaar een duurzame relatie op te bouwen met haar klanten, haar leveranciers en haar medewerkers op basis van wederzijds respect, begrip en vertrouwen. Dit is enkel na te streven indien je kan spreken van een transparante organisatie waarbij eerlijkheid en oprechtheid voorop staat. Binnen de organisatie leeft deze stelling dan ook door het bewustzijn dat we gezamenlijk tot de meest optimale prestaties komen. Zo hanteren en communiceren wij sinds 2001 meetbare richtlijnen welke het maatschappelijk ondernemen onderverdelen in een aantal kerngebieden; de mens, het bedrijf en het milieu.

 
 
DE MENS

Binnen onze sterk veranderende markt zijn onze medewerkers ons kapitaal en is de kennis die zij door de jaren heen hebben opgebouwd essentieel. Dit wordt gestimuleerd doordat onze werknemers zich middels interne en externe scholing continue ontwikkelen. Zo dient iedereen in het bezit te zijn van zijn of haar Covij diploma, ongeacht of het een verkoper of een chauffeur betreft.

Daarnaast heeft een ieder een persoonlijk met hem of haar afgestemd carrière plan waarbinnen de cursussen en ontwikkelingen van degene meetbaar vastgelegd zijn. Ook zijn wij van mening dat de werkomgeving optimaal moet zijn om tot optimale prestaties te komen; zo wordt de veiligheid en het Risico Inventarisatie en Evaluatieplan periodiek getoetst door onze P&O functionaris en heeft iedereen naast een jaarlijks functioneringsgesprek de mogelijkheid tot persoonlijke begeleiding in zowel privé als zakelijk belang. Deze korte communicatielijnen en de directe aansturing leiden ertoe dat onze medewerkers langdurig aan ons bedrijf verbonden zijn.

HET BEDRIJF
Scholte & de Vries - Estoppey B.V. heeft een maatschappelijke betrokkenheid in de lokale en regionale samenleving en naar haar medewerkers, klanten en leveranciers met welke wij een respectvolle en duurzame relatie nastreven. Mede hierdoor geven wij onze voorkeur en betrokkenheid aan activiteiten als jeugdverenigingen, Stichting Kika, Ronald McDonald Huis en de Dierenambulance. Hierbij is onze naamsbekendheid niet het doel maar het realiseren van de gewenste doelen van deze stichtingen en verenigingen.

HET MILIEU
Scholte & de Vries - Estoppey B.V. heeft haar doelstellingen ook gericht op duurzaam consumeren, waarbij te denken valt aan duurzame huisvesting, het beheersen van onze afvalstroom en het wagenpark. Juist omdat doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de ruime zin van het woord niet altijd meetbaar zijn hebben wij binnen onze organisatie met behulp van de Milieu Barometer enkele meetbare thema’s opgezet om de voortgang goed te kunnen blijven monitoren. Hierbij valt te denken aan het energieverbruik, duurzaam inkopen en de mobiliteit van onze werknemers.  

Middels deze samenwerking heeft Scholte & de Vries - Estoppey B.V. een footprint gemaakt van haar eigen energieverbruik en de daarbij gepaarde CO² uitstoot. Door dit verbruik vast te leggen is het mogelijk onze ambities wat betreft duurzaam ondernemen te communiceren binnen en buiten onze onderneming. Zo is het onder andere ons doel om de CO² uitstoot in de komende vijf jaar met 10% te verlagen (meetpunt vanaf 2010). Dit zal zich in eerste instantie met name richten op het wagenpark daar het overgrote deel van onze uitstoot zich daarop toespitst. Zeker daar veel van onze medewerkers in de directe omgeving van de filialen wonen is hier nog veel progressie te behalen. De afgelopen vijf jaar hebben wij maar liefst 40% van onze medewerkers weten te overtuigen om middels alternatieve vervoerswijze naar het werk te komen. Dit tegenover de 10% van de medewerkers in 2004. Wij streven ernaar om dit te verhogen naar 50% van alle medewerkers door in diverse regionale pilots te ondersteunen op het gebied van duurzame mobiliteit. Daarnaast zijn wij in 2012 in de pilot gestapt van Digitale Mobiliteit, hetgeen het mogelijk maakt mensen thuis te laten werken, vergaderingen via beeld en geluid te laten verlopen waardoor een ieder op zijn of haar eigen werkplek kan blijven en de papierstroom geminimaliseerd wordt.

Waar onze vrachtwagens te allen tijde worden aangeschaft met de op dat moment hoogst mogelijke normering (momenteel klasse 5) is het beleid op onze personenwagens niet minder. Alle nieuwe personenwagens zijn electrisch, hybride of  vallen in de A of B klasse met als maximum een C-klasse indien dit goed te onderbouwen is.

Daar veel maatregelen op duurzaamheid pas goed meetbaar zijn in de toekomst zijn wij ons ervan bewust dat dit een doorlopend proces is met weliswaar een helder doel maar zonder meetbaar einddoel. Zo zullen steeds nieuwe inzichten en innovaties het mogelijk blijven maken verdere stappen te zetten in het realiseren van onze doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

In 2013 heeft SV-E de duurzame MKB Award 2013/2014 van de Gemeente Diemen gewonnen en is SV-E op de derde plaats geëindigd in de regionale Amstelland verkiezing van deze award. Naar aanleiding van deze waardering heeft Scholte & de Vries - Estoppey eind 2013 zitting genomen in de duurzame koplopers kring van de Gemeente Diemen. De duurzame koplopers kring heeft samen met de Gemeente Diemen, een extern adviesbureau en een aantal bedrijven uit de gemeente uitgesproken binnen één jaar onze CO² uitstoot met minimaal 5% te verlagen. Voor zowel 2013 als 2014 zijn de doelstellingen behaald en alle meetbare gegevens worden gemonitord via de Milieubarometer van Stimular en zijn via de link www.milieubarometer.nl/openbare_co2-footprint/scholte-de-vries-estoppey-bv-2014/ op te vragen.

Onze doelstellingen en kengetallen worden tevens ingevoerd en bijgehouden op de website van duurzame leverancier en hebben wij inmiddels de 4e ster volgens de CO²  prestatieladder behaald (bronzen deelnemer).


Middels ons beleid trachten wij tevens andere relaties aan te sporen de duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering te laten integreren. Mocht u hiermee met ons van gedachten wisselen of meer van ons beleid willen weten omtrent duurzaamheid staan wij daar uiteraard voor open.

 

De directie

  
Gemeente Diemen 
 

 

 

 

 

Volg SV-E nu ook op Twitter